Universitetet – idé og institusjon

40 kr

Produktbeskrivelse

Seminarrapport Utstein Kloster 2006

Haugaland Akademi

Innhold:

Sverker Sörlin: Universitet som reginala drivkrafter – dröm och verklighet.

Grete Lillehammer: Kunnskap og kunnskapsoverføring i forhistorisk tid.

Eldbjørg Haug: Middelalderens lærdomsinstitusjoner i Stavanger-regionen.

Arne Apelset: Borgarleg og folkeleg danning omkring det moderne gjennombrotet.

Ellen Mortensen: Kunnskapens kjønn og universitetenes kunnskapsproduksjon.

Narve Bjørgo: Å bli universitet og å være det – akkrediteringsprosessar og institusjonskultur.