bilde-3

Træk av Hetlands historie – 1814-1914

250 kr

Produktbeskrivelse

Tasta historielag står bak opptrykket av boka som kom i 1914. Som det står i forordet ble det «besluttet at faa utarbeidet en historisk oversigt over heredets utvikling i aarhundredet 1814-1914 samt at søke samlet fortællinger og sagn m. m. som kan antas at ha interesse for forstaaelsen av folkelivet op gjennom tiderne.