Soga om Sauda – femte bandet

600 kr

Produktbeskrivelse

Midlertidig tomt på lager

Arnvid Lillehammer

Bygdesoga 1940 – 2000

Det femte bandet av Soga om Sauda spenner over dei dramatiske og utfordrande åra frå og med den andre verdskrigen, gjennom dei vanskelege åra med nedskjeringar på fabrikken og den mislukke kampen for å berga sjukehuset, til eit tusenårsskifte då framtida for bygda ennå var uviss.