«Sånn gjorde me det før»

300 kr

Produktbeskrivelse

Historiske fotografier fra landbruket i Lund.

I overkant av 300 fotografier, stort sett fra 1900-tallet, er samlet i denne boka.

Samarbeidsprosjekt mellom Lund Historielag og Lund Bondelag