Sandnes Historielag – årbok nr. 23, 2020

250 kr

Produktbeskrivelse

Innhold:

Tom Hetland: Den lokalhistoriske litteraturen sin plass i den større nasjonale forteljinga

Tore Vik: Skuleforhold og minne frå oppvekst og skuleår i Høyland fjellbygd

Sverre Vagle fortalt til Merete Sønsterud: Barndom i Sandnes sentrum

Bergliot Øie Johansen: Kinoen i min ungdom

Målfrid Stangeland: Å vera barn på ein gard like etter krigen

Tore Ødegaard: Barne- og ungdomsminner fra Sandnes 1939-1965

Finn Erik Skjegstad: Fra Salem til Ruten – Min oppvekst i Sandnes fra 1940 til 1954

Aslaug Kristoffersen: Minner fra Beyer i Langgata

Arne Skretting: Mitt møte med politiyrket – et 50-årsminne

Odd A. Jakobsen: Sandnes-soldat i krig og fred

Njål Vigesdal: Fange hos Gestapo – med lønn fra Øglænd

Ståle Julius Olsen: Byvandring på Sand-neset frå sofakroken

Unni Ustad Figenschou og Eli Oftedal Sømme: Nygårdshuset i Langgata 8 – fra garveri til galleri

Per Skjørestad: Brann- og redningsvesenet i Sandnes

Gunnleiv Aareskjold: Frå Høilands Fattiggaard til Sandnesveien 299

Martha Jakobsen Ulvund: Prestegarden som ble viet «fortapte får» – Historien om veterinær småfeforskning på Høyland prestegard