Kulturminne på Jelsa

300 kr

Produktbeskrivelse

Øystein Haga/utgiver: Suldal Sogelag

Jelsa er rik på kulturminner, og i denne boka finner du omtaler av faste kulturminner og andre spor eter menneskelig aktivitet.