Historier fra Riska – 2021

298 kr

Produktbeskrivelse

Enok Lauvås (red.)

I årets utgave finner du disse artiklene:

Historien om Riskaposten og en medie-gründer fra bygda

Riska – frå bygd til bydel

Det som er verneverdig

Strøtankar om kultur

Idrett og friluftsliv i Riska

Byggefelt og nye tider

Lutsi på trappa til Riska

Bambi hos familien Paulsen

Jordbruk før og nå

Jordskifte og hyttebygging

Fiske og omstilling

Barndomsminne frå Margit

Folkeskulen etter krigen

Gamle amatørfotografar

Amatørfotografering

Kart og foto

Facebook-grupper som forum for kommunikasjon

Jordmødre i Riska

Annas hage

Dronebilder av Riska

Tenk deg å bu i steinane