Gamalt frå Suldal 22 – 2020

200 kr

Produktbeskrivelse

Årsskrift for Suldal sogelag.

Innhald:

Hertug Tjelmeland og grev Løland.

Heim att til Suldal (Anders Slagstad).

The best tour in Norway.

Sørgelig tildragelse i Suldalslågen.

Med begeistring for det engelske.

Stadnamn i midtre Suldal som er knytte til hendingar eller truer.

Fleskehelleren.

Frå mine gullkanta barndomsminne.

Lausarbeidar og bygdeoriginal (Ingvald Hagen).

Frå pandemi til pandemi.

Harald Hoseth – bilde frå Bråtveit.

Liv og lagnad på ein fjellgard kring hundreårsskiftet.

Njærheim bro.

Sterkt folk. Folkeminne frå Kvilldal.