Fortid og folk på gnr. 34 – gnr. 45 i Sokndal kommune

450 kr

Produktbeskrivelse

Nr. 3 – revidert utgave

Følgende gårdsnummer er med i denne utgaven:

Elvestrøm, Løtoft, Toks, Nedre Støle, Frøytlog, Sandbekk, Sel, Brandsberg, Skjefrås, Krone, Fidje og Åmodt.