Egalitet – om likt og ulikt

40 kr

Produktbeskrivelse

Seminarrapport Utstein Kloster 2007

Haugaland Akademi

Innhold:

Ottar Brox: Likhet på norsk?

Christopher Prescott: «Den utopiske urtilstand» – og historien om de tidligste hierarkiske samfunn i Norge.

Randi Gressgård: Kjønn og (u)likhet: Muslimen med slør, anorektikeren og den transseksuelle.

Svein Ivar Langhelle: Religion og likskapsideal i Rogaland.

Hallvard Nordås: Jærsk fattigdom 1845-1945.

Anders Haaland: Den pragmatiske småkårsbyen Stavanger.

Lennart Rosenlund: Regelmessigheter i den postmoderne uorden – om sosiale og mentale strukturer.