Det sviv ikkje lenger

450 kr

Produktbeskrivelse

Arne Kleppa – Johan Livastøl – Sigbjørn Schmidt – Wigestrand Forlag

Gardsbruk i Hjelmeland, avsideliggjande og fråflytta.