Bondemotstand og sjølvkjensle på Sørvestlandet

40 kr

Produktbeskrivelse

Seminarrapport Utstein Kloster 2002

Haugaland Akademi

Innhold:

Siv Kristoffersen: Selvbevisste vestlandsdamer i folkevandringstiden?

Hilde Sandvik: Kvinna sin posisjon i det gamle bondesamfunnet.

Hans Eyvind Næss: Kampen mot fogden Hundt som arkivfagleg døme

John Ragnar Myking: Den norske leiglendingen 1500-1800 – herre over andre si jord?

Birger Lindanger: Den sjølvrådige bonden – myte eller realitet?

Ernst Berge Drange: Hertug Tjelmeland og grev Løland. Blant bausar (storfolk) på Sølvkannestronnå i Sand sokn, Ryfylke.

Svein Ivar Langhelle: Positiv motstandserfaring

Hilmar Rommetvedt: Bøndene – få, men sterke. Hvordan kan det ha seg at landbruket fortsatt står så sterkt?