Bjerkreim før i tida – band I

449 kr

Produktbeskrivelse

Paul Tengesdal

Dette bindet omhandler Bjerkreim fra de eldste tider; om istida, steinalderen, vikingtida, tingplassen på Tengesdal, den navngjetne Trond Lauperak, prost Reiner på Helleland, fjellgarden Homme, gruvedrift i Ørsdalen, Bjerkreims kirker og kirkesteder, jordbruket i Bjerkreim opp gjennom tidene, matkultur i Bjerkreim og mange flere artikler. Et eget kapittel om krigen i Bjerkreim finner du og.